Enter English Website
ورود به پست الکترونیکی

مصاحبه  استخدامی-سنجش تناسب شخصیت-شغل

برخی از صفات رفتاری برای استخدام فوق العاده مهم هستند، براساس پژوهش های انجام شده، صفات شخصیتی نظیر سخت کوشی، توانایی انجام کار تیمی، روابط عمومی بالا، اعتماد به نفس، ظرفیت تحمل فشار کاری و موارد دیگری از این دست، متناسب با هر یک از جایگاه‌های شغلی افراد تاثیر زیادی بر بهره‌وری سرمایه انسانی دارند. کارفرمایان موفق در استخدام کارکنان مورد نیاز خود به این موارد بهای ویژه‌ای می‌دهند. متخصصین روانشناسی ایما با انجام مصاحبه شخصیت شناسی بدو استخدام و ارایه گزارشات و تحلیل‌های مورد نیاز،  امکان ارزیابی این ویژگی‌ها و صفات شخصیتی را برای مدیران شرکت‌ها فراهم می‌کنند.