Enter English Website
ورود به پست الکترونیکی

استفاده از مکمل های ورزشی و غذایی اکنون به یک خواسته عمومی تبدیل شده و در برنامه روزانه تغذیه بسیاری از افراد جامعه بعنوان یک بخش ثابت جا گرفته است.
اما در این میان استفاده مکمل برای ورزشکاران اعم از آماتورو حرفه ای از اهمیت متفاوتی برخوردار است.این گروه از طریق استفاده از مکمل به دنبال افزایش توان و بهبود عملکرد ورزشی خود می باشند. هدفی بسیار ارزشمند و قابل احترام

اما متاسفانه اکثر مکمل هایی که در دسترس آنان قرار می گیرد فاقد استانداردهای لازم بوده و بعضا با سلامت آنها در تضاد است. البته بسیاری از اثرات ناگوار این محصولات برسلامت مصرف کنندگان در آینده ای دور بروز خواهد نمود که متاسفانه فرصتی برای درمان این اثرات زیانبار باقی نمانده است.

 

اینک ایما در کنار شماست تا مسیر تهیه یک مکمل پاک و بدون آلودگی را همراه با ارائه مشاوره های تخصصی در انتخاب و استفاده صحیح از یک مکمل برایتان هموار کند.
پس همراه ما باشید بزودی خبرهای خوشی در راه است.